Napisz do nas:
biuro@kcpp-odszkodowania.pl
lub zadzwoń: +48 607 751 266
Dołącz do akcji Odszkoduj, sprawdź bezpłatnie, czy nie zaniżono Ci wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź renty

Miesiąc: październik 2021

Odszkodowanie za zerwanie więzadeł w kolanie

Urazy kolana są częstszymi dolegliwości w przypadku wypadków drogowych, ale też wypadków na chodniku. Niedawno pisaliśmy o urazie kości ramiennej. Tym razem zapraszamy do przeczytania tekstu o tym, ile może wynieść odszkodowanie za zerwanie więzadeł w kolanie.

Odszkodowanie za zerwanie więzadeł w kolanie

Przede wszystkim poszkodowany w wypadku może dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego i odszkodowania. Zadośćuczynienie należy się za doznaną krzywdę, natomiast odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji i utraconych dochodów.

W jakiej wysokości można dochodzić roszczeń? W przypadku zerwania więzadeł kolanowych mogą być to kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Często w przypadku tak poważnych obrażeń uszczerbek na zdrowiu wynosi nawet kilkanaście procent (10 lub 15%). Często urazom kolana towarzyszą też inne urazy, na przykład związane z kościami podudzia.

Ile odszkodowania za zerwane więzadła w kolanie?

W konsekwencji odszkodowanie za zerwanie więzadeł może wynieść nawet 50 do 100 000 zł. Wszystko zależy jednak od konkretnej sprawy, długości leczenia, potrzeby korzystania z rehabilitacji, a także dolegliwości psychicznych. Niemniej są to poważne sprawy.

Co do odszkodowania, to musi być ono matematycznie wyliczone i zwyczajnie zależy od poniesionej przez osobę, która uległa wypadkowi, szkody.

Uraz kolana w wypadku na chodniku

Do urazów kolana dochodzi nie tylko w przypadku wypadków drogowych. Często do zerwanych więzadeł dochodzi w przypadku upadków na chodniku. Na przykład wtedy, gdy w chodniku znajduje się wyrwa lub też jest on nieodpowiednio odśnieżony.

W takiej sytuacji za zdarzenie odpowiada zarządca chodnika. Najczęściej jest to gmina, która jest właścicielem chodnika lub drogi. Może być to też jednak odpowiednia spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Niezależnie od tego, który podmiot to będzie, niemal zawsze ma on odpowiedniego ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej. W takiej sytuacji roszczenia należy skierować właśnie do ubezpieczyciela. Coraz częściej ubezpieczyciele dobrowolnie wypłacają świadczenia odszkodowawcze ze zerwanie więzadła w wyniku upadku na chodniku.

***

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu, prowadzimy wiele spraw związanych z uszkodzonymi więzadłami w kolanie.

 

– Zespół Krajowego Centrum Pomocy Prawnej –

Odszkodowanie za wypadek na gokarcie i quadzie

Odszkodowanie za wypadek na gokarcie i quadzie

Jazda na gokartach i quadach stanowi popularną formę spędzania czasu wolnego. Setki dzieci i  dorosłych wyjeżdża każdego dnia na tory wyścigowe aby sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia pojazdów. Niestety osoby, które korzystają z tej formy aktywności w sposób szczególny narażają się na urazy. Nierzadko za wypadek na gokarcie czy quadzie należy się odszkodowanie.

Od kogo uzyskać odszkodowanie?

Bez wątpienia rekompensata nie należy się w przypadku, gdy wyłączna przyczyna wypadku leży po stronie kierowcy pojazdu. Niemniej jednak, w przeważającej większości do szkody dochodzi z winy, lub współwiny podmiotów prowadzących działalność torów. Najczęstsze przewinienia przedsiębiorców to m.in. źle przygotowany tor, stary i zużyty sprzęt oraz brak odpowiedniego przeszkolenia uczestnika zabawy. Każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.

Jaka jest wysokość należnego odszkodowania?

Wysokość odszkodowania należnego osobie poszkodowanej może wahać się w zależności od tego jakie skutki niesie za sobą wypadek. Należy przy tym rozważyć wszelkie konsekwencje zdarzenia, w tym przede wszystkim ból i cierpienie spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu. Nie mniej istotne są aspekty finansowe zdarzenia, a więc poniesione koszty leczenia czy dochody, które poszkodowany utracił w związku z wypadkiem.

Jak dochodzić odszkodowania za wypadek na gokarcie i quadzie?

Procedurę dochodzenia odszkodowania od podmiotu prowadzącego tor wyścigowy jest ułatwiona, gdy ten w momencie zdarzenia posiadał ważną polisę odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Po analizie dokumentów – umowy ubezpieczenia oraz polisy, można dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela obiektu – toru gokartowego lub quadowego. Wszczęcie postępowania cywilnego wiąże się ze zgłoszeniem szkody oraz przesłaniem wezwania do zapłaty. Dalsze kroki zależą od rozwoju wydarzeń i tego, czy podmiot odpowiedzialny uznaje swoją odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę doświadczenie Kancelarii, sprawy tego typu wymagają rozpatrzenia przez sąd. Ważne, żeby sprawę prowadzić kompleksowo, tj. również z uwzględnieniem aspektu karnego. Błędnie poprowadzone postępowanie karne może zniweczyć cały trud, który została włożony w sprawę.

Sprawdź również nasz tekst o odszkodowaniu za wypadek w metrze.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi publikacjami na blogu.