Napisz do nas:
biuro@kcpp-odszkodowania.pl
lub zadzwoń: +48 607 751 266
Dołącz do akcji Odszkoduj, sprawdź bezpłatnie, czy nie zaniżono Ci wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź renty

Odszkodowanie za wypadek na gokarcie i quadzie

Jazda na gokartach i quadach stanowi popularną formę spędzania czasu wolnego. Setki dzieci i  dorosłych wyjeżdża każdego dnia na tory wyścigowe aby sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia pojazdów. Niestety osoby, które korzystają z tej formy aktywności w sposób szczególny narażają się na urazy. Nierzadko za wypadek na gokarcie czy quadzie należy się odszkodowanie.

Od kogo uzyskać odszkodowanie?

Bez wątpienia rekompensata nie należy się w przypadku, gdy wyłączna przyczyna wypadku leży po stronie kierowcy pojazdu. Niemniej jednak, w przeważającej większości do szkody dochodzi z winy, lub współwiny podmiotów prowadzących działalność torów. Najczęstsze przewinienia przedsiębiorców to m.in. źle przygotowany tor, stary i zużyty sprzęt oraz brak odpowiedniego przeszkolenia uczestnika zabawy. Każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.

Jaka jest wysokość należnego odszkodowania?

Wysokość odszkodowania należnego osobie poszkodowanej może wahać się w zależności od tego jakie skutki niesie za sobą wypadek. Należy przy tym rozważyć wszelkie konsekwencje zdarzenia, w tym przede wszystkim ból i cierpienie spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu. Nie mniej istotne są aspekty finansowe zdarzenia, a więc poniesione koszty leczenia czy dochody, które poszkodowany utracił w związku z wypadkiem.

Jak dochodzić odszkodowania za wypadek na gokarcie i quadzie?

Procedurę dochodzenia odszkodowania od podmiotu prowadzącego tor wyścigowy jest ułatwiona, gdy ten w momencie zdarzenia posiadał ważną polisę odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Po analizie dokumentów – umowy ubezpieczenia oraz polisy, można dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela obiektu – toru gokartowego lub quadowego. Wszczęcie postępowania cywilnego wiąże się ze zgłoszeniem szkody oraz przesłaniem wezwania do zapłaty. Dalsze kroki zależą od rozwoju wydarzeń i tego, czy podmiot odpowiedzialny uznaje swoją odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę doświadczenie Kancelarii, sprawy tego typu wymagają rozpatrzenia przez sąd. Ważne, żeby sprawę prowadzić kompleksowo, tj. również z uwzględnieniem aspektu karnego. Błędnie poprowadzone postępowanie karne może zniweczyć cały trud, który została włożony w sprawę.

Sprawdź również nasz tekst o odszkodowaniu za wypadek w metrze.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi publikacjami na blogu.