Napisz do nas:
biuro@kcpp-odszkodowania.pl
lub zadzwoń: +48 607 751 266
Dołącz do akcji Odszkoduj, sprawdź bezpłatnie, czy nie zaniżono Ci wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź renty

Autor: KCPP

Odszkodowanie za zerwanie więzadeł w kolanie

Urazy kolana są częstszymi dolegliwości w przypadku wypadków drogowych, ale też wypadków na chodniku. Niedawno pisaliśmy o urazie kości ramiennej. Tym razem zapraszamy do przeczytania tekstu o tym, ile może wynieść odszkodowanie za zerwanie więzadeł w kolanie.

Odszkodowanie za zerwanie więzadeł w kolanie

Przede wszystkim poszkodowany w wypadku może dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego i odszkodowania. Zadośćuczynienie należy się za doznaną krzywdę, natomiast odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji i utraconych dochodów.

W jakiej wysokości można dochodzić roszczeń? W przypadku zerwania więzadeł kolanowych mogą być to kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Często w przypadku tak poważnych obrażeń uszczerbek na zdrowiu wynosi nawet kilkanaście procent (10 lub 15%). Często urazom kolana towarzyszą też inne urazy, na przykład związane z kościami podudzia.

Ile odszkodowania za zerwane więzadła w kolanie?

W konsekwencji odszkodowanie za zerwanie więzadeł może wynieść nawet 50 do 100 000 zł. Wszystko zależy jednak od konkretnej sprawy, długości leczenia, potrzeby korzystania z rehabilitacji, a także dolegliwości psychicznych. Niemniej są to poważne sprawy.

Co do odszkodowania, to musi być ono matematycznie wyliczone i zwyczajnie zależy od poniesionej przez osobę, która uległa wypadkowi, szkody.

Uraz kolana w wypadku na chodniku

Do urazów kolana dochodzi nie tylko w przypadku wypadków drogowych. Często do zerwanych więzadeł dochodzi w przypadku upadków na chodniku. Na przykład wtedy, gdy w chodniku znajduje się wyrwa lub też jest on nieodpowiednio odśnieżony.

W takiej sytuacji za zdarzenie odpowiada zarządca chodnika. Najczęściej jest to gmina, która jest właścicielem chodnika lub drogi. Może być to też jednak odpowiednia spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Niezależnie od tego, który podmiot to będzie, niemal zawsze ma on odpowiedniego ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej. W takiej sytuacji roszczenia należy skierować właśnie do ubezpieczyciela. Coraz częściej ubezpieczyciele dobrowolnie wypłacają świadczenia odszkodowawcze ze zerwanie więzadła w wyniku upadku na chodniku.

***

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu, prowadzimy wiele spraw związanych z uszkodzonymi więzadłami w kolanie.

 

– Zespół Krajowego Centrum Pomocy Prawnej –

Odszkodowanie za wypadek na gokarcie i quadzie

Odszkodowanie za wypadek na gokarcie i quadzie

Jazda na gokartach i quadach stanowi popularną formę spędzania czasu wolnego. Setki dzieci i  dorosłych wyjeżdża każdego dnia na tory wyścigowe aby sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia pojazdów. Niestety osoby, które korzystają z tej formy aktywności w sposób szczególny narażają się na urazy. Nierzadko za wypadek na gokarcie czy quadzie należy się odszkodowanie.

Od kogo uzyskać odszkodowanie?

Bez wątpienia rekompensata nie należy się w przypadku, gdy wyłączna przyczyna wypadku leży po stronie kierowcy pojazdu. Niemniej jednak, w przeważającej większości do szkody dochodzi z winy, lub współwiny podmiotów prowadzących działalność torów. Najczęstsze przewinienia przedsiębiorców to m.in. źle przygotowany tor, stary i zużyty sprzęt oraz brak odpowiedniego przeszkolenia uczestnika zabawy. Każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.

Jaka jest wysokość należnego odszkodowania?

Wysokość odszkodowania należnego osobie poszkodowanej może wahać się w zależności od tego jakie skutki niesie za sobą wypadek. Należy przy tym rozważyć wszelkie konsekwencje zdarzenia, w tym przede wszystkim ból i cierpienie spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu. Nie mniej istotne są aspekty finansowe zdarzenia, a więc poniesione koszty leczenia czy dochody, które poszkodowany utracił w związku z wypadkiem.

Jak dochodzić odszkodowania za wypadek na gokarcie i quadzie?

Procedurę dochodzenia odszkodowania od podmiotu prowadzącego tor wyścigowy jest ułatwiona, gdy ten w momencie zdarzenia posiadał ważną polisę odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Po analizie dokumentów – umowy ubezpieczenia oraz polisy, można dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela obiektu – toru gokartowego lub quadowego. Wszczęcie postępowania cywilnego wiąże się ze zgłoszeniem szkody oraz przesłaniem wezwania do zapłaty. Dalsze kroki zależą od rozwoju wydarzeń i tego, czy podmiot odpowiedzialny uznaje swoją odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę doświadczenie Kancelarii, sprawy tego typu wymagają rozpatrzenia przez sąd. Ważne, żeby sprawę prowadzić kompleksowo, tj. również z uwzględnieniem aspektu karnego. Błędnie poprowadzone postępowanie karne może zniweczyć cały trud, który została włożony w sprawę.

Sprawdź również nasz tekst o odszkodowaniu za wypadek w metrze.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi publikacjami na blogu.

Ile odszkodowania za złamanie kości ramiennej?

Ile odszkodowania za złamanie kości ramiennej?

Skręcenia stawu skokowego i urazy kostki są jednymi z najpopularniejszych urazów doznawanych w upadkach na chodniku. Ale nie tylko. Także w wypadkach przy pracy czy wypadkach drogowych. Tak więc ile możesz uzyskać odszkodowania za złamanie kości ramiennej?

To trudne pytanie. Wysokość odszkodowania, a w zasadzie zadośćuczynienia za krzywdę, zależy od wielu czynników. Należy zaliczyć do nich: uszczerbek na zdrowiu, konieczność przebywania w szpitalu, długość leczenia i rehabilitacji, opiekę osób trzecich, nieodwracalność urazów. A nawet wiek poszkodowanego. Takich czynników wpływających na to, ile możesz otrzymać odszkodowania za skręcony staw skokowy, jest kilkanaście.

 

Odszkodowanie za złamanie kości ramiennej w praktyce

No dobrze, ale zapytacie zaraz, ile konkretnie można dostać odszkodowania za złamanie kości ramiennej? Odpowiemy na przykładzie postępowania sądowego, które toczyło się przed jednym z sądów w Olsztynie.

Powódka doznała wieloodłamowego złamania szyjki i głowy kości ramiennej lewej z przemieszczeniem odłamów. Przyczyną zdarzenia był upadek z konia. Po wypadku przeprowadzono u niej otwartą repozycję i stabilizację złamania, musiała zażywać leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Po usunięciu ręki z temblaka konieczna była rehabilitacja. Powódka potrzebowała opieki osób trzecich, ponosiła koszty dojazdów. Potrzebny był zabieg operacyjny. Po wypadku jej stan psychiczny również uległ pogorszeniu. Musiała korzystać z psychoterapii. Po zdarzeniu powódka wystąpiła do sądu o odszkodowanie za złamanie kości ramiennej.

W takim stanie rzeczy, po ustaleniu odpowiedzialności pozwanego, Sąd przyznał więc na jej rzecz kwotę 75 000 zł tytułem zadośćuczynienia za złamanie kości ramiennej.

 

Pomożemy w przypadku złamania kości ramiennej i innych urazów

Mamy nadzieję, że ten wyrok pomoże Wam w ustaleniu właściwej kwoty roszczenia odszkodowania za złamanie kości ramiennej. Zajmujemy się takimi sprawami. Zapraszamy więc do kontaktu.

Nasi eksperci bezpłatnie ustalą, czy charakter wypadku powoduje, że należy Ci się odszkodowanie za złamanie kości ramiennej. Niezależnie od tego czy chodzi o wypadek na chodniku, wypadek drogowy, wypadek w pracy czy wiele innych. Chętnie pomożemy w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania.

– Zespół Krajowego Centrum Pomocy Prawnej –

Odszkodowanie za zarażenie koronawirusem

Odszkodowanie za zarażenie koronawirusem

Światowe i polskie media doniosły, że Koreańczyk, który zaraził się koronawirusem w pracy, otrzymał odszkodowanie za wypadek przy pracy. To możliwe również w Polsce. Przeczytaj, w jaki sposób uzyskać odszkodowanie za zarażenie koronawirusem.

Zarażenie koronawirusem jako wypadek przy pracy

Podobno do zarażenia mieszkańca Korei doszło w pracy. Zakażony był pracownikiem w firmie branży Call Center. Na podobnej zasadzie możliwe jest dochodzenie odszkodowania za zarażenie koronawirusem w Polsce. Choćby w sytuacji, gdy poszkodowany dozna zakażenia podczas wykonywania pracy, bądź po prostu na terenie zakładu pracy. Oczywiście nie sposób udowodnić w 100%, że do zdarzenia doszło podczas prowadzonej pracy, ale możliwe jest uprawdopodobnienie tej okoliczności. Koreański odpowiednik ZUS-u uznał, że istnieje związek przyczynowy między pracą a zakażeniem koronawirusem. Podobnie może być w Polsce.

Gdy zarażonym koronawirusem jest ratownik medycznym, bądź też Covid-19 zarazi się lekarz, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że do zdarzenia doszło w pracy.

Od 2019 r. poszkodowanemu pracownikowi należy się jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy w kwocie 984 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu.  Czyli w sytuacji, gdy pracownik dozna 10% stałego uszczerbku na zdrowiu, otrzyma z ZUS kwotę 9 840 zł.

Dodatkowych roszczeń można dochodzić od pracodawcy, jeżeli odszkodowanie za zarażenie koronawirusem jest zbyt niskie. A także ewentualnie wobec ubezpieczyciela pracodawcy. Pracownik może domagać się przyznania na swoją rzecz:

 • Zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę.
 • Zwrotu utraconych dochodów.
 • Odszkodowania za koszty leczenia i lekarstw.
 • Odszkodowania za opiekę świadczoną przez osoby trzecie.
 • Innych świadczeń odszkodowawczych.

W przypadku zaś zgonu pracownika odszkodowanie za zarażeniem koronawirusem powinno wynosić 88 527 zł, gdy do uprawniony do niego jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

Odszkodowanie od szpitala za zarażenie koronawirusem

Dochodzić odszkodowania za zarażenie koronawirusem można również od szpitala lub innej placówki medycznej. Jak donoszą media aż 1/3 obecnych zakażeń koronawirusem w Polsce dokonuje się na terenie szpitali. Od wielu lat w polskich sądach toczą się dziesiątki spraw o zakażenie gronkowcem. Szpitale i ich ubezpieczyciele płacą w tym zakresie wysokie odszkodowania. Na podobnej zasadzie można dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania za zarażenie koronawirusem.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zależy od danej sytuacji. Ale może być ona wysoka.

Nasi eksperci bezpłatnie ustalą, czy charakter wypadku powoduje, że należy Ci się odszkodowanie za zarażenie koronawirusem. Chętnie pomożemy w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania.

– Zespół Krajowego Centrum Pomocy Prawnej –

Odszkodowanie za wypadek w metrze

Odszkodowanie za wypadek w metrze

Każdego roku w warszawskim metrze dochodzi do wielu wypadków. Na pozór w Warszawie istnieją tylko dwie linie, a jednak pociągi metra przewożą codziennie nawet aż pół miliona pasażerów. Nietrudno więc o wypadku. Przeprowadziliśmy wiele spraw o odszkodowanie za wypadek w metrze.

Jakie to wypadki, o których wspominaliśmy:

 • Przewrócenie się na śliskich schodach do wejścia.
 • Uraz na schodach ruchomych.
 • Przytrzaśnięcie drzwiami w metrze.
 • Wypadek na listwach w metrze.
 • Upadek na tory metra.
 • Inne zdarzenia.

Odpowiedzialność metra

Wypadki w metrze są specyficzne pod kątem odszkodowań. To dlatego, że metro w zasadzie nie może zakwestionować swojej odpowiedzialności za zdarzenie, dlatego że odpowiada na zasadzie ryzyka. W praktyce to oznacza, że niemal za każdy wypadek w metrze należy się odszkodowanie. Aby nie zapłacić metro musiałoby wykazać, że do zdarzenia doszło z powodu wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. A o to bardzo trudno, więc takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Roszczenia można zgłosić wobec podmiotu obsługującego kolej podziemną. Oczywiście także wobec jego ubezpieczyciela z OC.

Odszkodowanie za wypadek w metrze ale w jakiej wysokości

No właśnie, to ciekawa kwestia. Każda sprawa jest oczywiście inna. Poszkodowanemu należą się różne roszczenia:

 • Zadośćuczynienie za krzywdę.
 • Odszkodowanie za koszty leczenia.
 • Zwrot utraconych dochodów.
 • Odszkodowanie za koszty dojazdów.
 • Zwrot kosztów lekarstw i rehabilitacji.
 • Zwrot kosztów opieki.
 • Czasami nawet renta na zwiększone potrzeby i tytułem utraconych dochodów.

Zazwyczaj odszkodowania wynoszą od 20 do 100 000 zł, więc nie ma reguły. Zdarzają się jednak sprawy wyższe, o których czasem donoszą media. Tak jak sprawa niewidomego studenta, który zażądał zapłaty kilkuset tysięcy złotych.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zespół Krajowe Centrum Pomocy Prawnej